tirsdag 7. juni 2011

FUCHSIA - KRISTI BLODSDRÅPE -TÅRE - DRÅPEFUCHSIA - KRISTI BLODSDRÅPE -TÅRE - DRÅPE

Ja et kjært barn har mange navn, det har denne planten også.Fuchsia er en gammel plante som er blitt veldig populær igjen og som har fått navnet sitt etter en kjent tysk botaniker som het Leonhard Fuchs.

Fuchsia finnes i de herligeste farger og kombinasjoner, i fra det reneste hvite til nydelige pastellfarger, ildrødt og videre over til så dypt aubergine at det nesten er sort.

De finnes med små, enkle blomster som i mangel på størrelse tar det igjen med myriader av blomster. Og du finner de med fylte, tennisball-store blomster, de ser mest ut som en ballkjole! Det er pr. i dag funnet 104 opprinnelige arter, de fleste i Latin Amerika. Av disse 104 artene er det nå krysset frem over 10.000 sorter/hybrider, som alle har fått navn.Stell: De forskjellige sortene av Fuchsia kan vokse ganske forskjellig. Noen vokser opprett og egner seg fint f.eks. til oppstamming. Andre har en hengende vekst. Noen forgreiner seg fint selv, mens andre har en veldig strekkvekst og må knipes hardt når den er liten for at det skal bli en tett og fin plante. Man kniper rett foran et bladpar, da vil det komme frem nye skudd ved bladfestene.Fuchsia er ikke giftig, modne frø-kapsler kan du lage syltetøy av, blomsten kan du pynte kaken med, før i tiden brukte de bærsafta til mye bl.a. sminke.Denne planten blomstrer rikt hele sommeren, er som oftest i full blomst når frosten kommer og du må ta den inn, Den er lett å formere med stiklinger og vokser mye på en sesong, du kan plassere den i bed, ampler og potter.Fordelen med ampler og potter er at du kan flytte den unna solen, for noen sorter liker ikke mye sol, bl.a. hvit Fuchsia blir finest i skyggen.Jevnt med vann, kan tørke lett opp mellom hver vanning.Fuchsia må overvintres frostfritt, god gammeldags kjeller med 4-5 grader er supert.Den bør ha det mørkt og lav temperatur, hvileperiode, lite vanning, men ikke tørke helt inn, jo varmere den står jo mer vann.

1 kommentar:


 1. Den 29 september 2022, torsdag
  Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar

  Helgon: Mikael Gabriel och Rafael ärkeänglar
  Mikaelidagen har havd sedan 400-talet och hör till de få ängla- och helgondagar som överlevde reformationen i Sverige. Sedan 1970 firas tre änglafester gemensamt denna dag. Namnen är hebreiska och betyder "Vem är som Gud?", "Guds kraft" och "Guds läkedom".


  Dagens bön:
  Himmelske Fader, i underbar visdom gör du både änglar och människor till dina tjänare. Hör vår bön, och låt oss här på jorden leva under änglarnas beskydd, så att vi en gång kan tillbe dig tillsammans med dem i himlen.


  Läsningar: Dan 7:9-10,13-14, Ps 138, Joh 1:47-51

  Första läsningen
  Dan 7:9–10, 13–14
  (Tusen gånger tusen var hans tjänare)

  Läsning ur profeten Daniels bok.
  Jag såg att troner blev framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. Tusen gånger tusen var hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stod där till hans tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade.
  Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.
  Så lyder Herrens ord.

  Responsoriepsalm
  Ps 138:1–5 (R. jfr 1c)

  R. Inför änglarna vill jag lovsjunga dig.

  Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta,
  inför änglarna vill jag lovsjunga dig.
  Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel,
  och prisa ditt namn för din nåd och sanning. R.

  Ty du har gjort ditt löftesord stort
  utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.
  När jag ropade, svarade du mig,
  du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft. R.

  Herre, alla jordens konungar skall tacka dig,
  när de får höra orden från din mun.
  De skall sjunga om Herrens vägar,
  ty Herrens ära är stor. R.

  Halleluja
  Ps 103:21

  Lova Herren, ni alla hans härskaror,
  ni hans tjänare som uträttar hans vilja!

  Evangelium
  Joh 1:47–51
  (Ni skall få se himlen öppen
  och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen)

  Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
  Vid den tiden såg Jesus Natanael komma. Han sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«
  Så lyder Herrens evangelium.

  SvarSlett